Határon átnyúló projekt; 2018-2021.

Határon átnyúló projekt; 2018-2021.

A kompetencia-alapú oktatás az alsó tagozaton az osztrák-magyar határrégióban c. projekt (CODES)

 
A projekt időtartama: 2018. szeptember 1. - 2021. augusztus 31.

A projekt résztvevői:

-        vezető partner: Bécsi Iskolai Hatóság,

-        megvalósító partnerek:

o   osztrák részről a Bécsi Pedagógiai Főiskola, Burgenland Tartomány, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, az Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola,

o   magyar részről az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. 

Kompetenciaközpont: A nagykanizsai Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézménye.

            Vállalása:

-        elérhetővé teszi azokat a pedagógiai eszközöket, feladatbankokat és szolgáltatásokat, amelyeket a projekt keretében négy területen fejlesztenek:

o   szövegértés,

o   matematika,

o   természettudomány-technika és

o   interkulturális-szociális kompetenciaterületen.

-        Az eszközök használatához a projektbe bevont iskolák és pedagógusok hatékony segítséget kapnak pedagógus továbbképzések és egyéni tanácsadás formájában.

 

Iskolánk szerepe: projektbe bevont iskola

 

Vállalásunk:

o   1-2-3-4. évfolyamon tanító pedagógusai részt vesznek a projektben biztosított térítésmentes továbbképzéseken,

o   rendszeresen kapcsolatot tartunk a projekt megvalósítóival, a projektben működő információs és tanácsadó központokkal,

o   a szülőket tájékoztatjuk a projekt céljairól, lehetőségeiről,

o   részt veszünk a projektben fejlesztett eszközökhöz és módszerekhez kapcsolódó visszajelző rendszer működtetésében,

o   előzetes egyeztetés alapján multiplikátori szerepet vállalunk.

Pályázatok