TUDNIVALÓK - iskolai munkarend

2021. április 19. hétfőtől

ALSÓ TAGOZAT: SZEMÉLYES jelenlétű iskolai tanítás/tanulás – ÓRAREND szerinti beosztásrenddel;

FELSŐ TAGOZAT: tantermen kívüli DIGITÁLIS OKTATÁS (2021. május 10-ig).

 

EGYÉB

  • A felsős tanuló számára iskolao FELÜGYELETET igényelhet  a szülő – kérjü, időben jelezzék az igényt!
  • Ha az ALSÓS tanulót a szülő NEM ENGEDI ISKOLÁBA, IGAZOLT TÁVOLLÉTnek kell tekintenünk a mulasztást, DE
    • ha az éves távollét a 250 tanórát meghaladja, OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁT kell tennie a tanulónak(a nevelőtestületi döntéstől függően).
  • Szülői kérésre a tanórákat követően a tanuló haza mehet – kérjük, időben jelezzék az igényt!
  • Az étkeztetés – az eddigiek szerinti szervezésben történik.
    • ne feledkezzenek meg az érintettek az elmaradt térítési díj befizetéséről!

A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK BETARTÁSáRA kiemelten figyeljen mindenki!

(maszk használata, viselése, kézmosás/kézfertőtlenítő használata, távolság betartása, ...)

Pusztamagyaród, 2021. 04. 16.

 

                                                                                   Kozma Andrea

                                                                                   intézményvezető

Pályázatok

ERZSÉBET TÁBOROK
ESZA
Petőfi 200
ÖKOISKOLA