TÁJÉKOZTATÓ - Hit- és erkölcstan oktatása

TÁJÉKOZTATÓ - Hit- és erkölcstan oktatása

TÁJÉKOZTATÓ

Hit- és erkölcstan oktatása - 2021/2022.

Az  etika óra helyett választható hit – és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Intézményünkben a hit- és erkölcstan oktatását végző szervezet: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola vonatkozásában:

egyház helyi képviselője:

SÁGHEGYI GELLÉRT - Plébános
Söjtör (Szent Jakab apostol) plébánia; 8897 Söjtör, Petőfi u. 1.

Bánokszentgyörgyi telephely vonatkozásában:

egyház helyi képviselője:

DECS ISTVÁN- Plébános
Bánokszentgyörgy (Szent György) plébánia; 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 17.

 

A foglalkozáson való részvétel igényléséhez NYILATKOZAT kitöltése szükséges (kiskorú tanulók esetében a törvényes képviseletet ellátó szülő, gondviselő részéről)

  • A leendő első osztályosok esetén - a beiratkozáskor (2021. április 15., 16.)
  • A jelenlegi diákjainknak (1-7. évfolyamosok): 2021. május 20-ig jelzik szándékukat.

A hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos kérdésekre az egyházi képviselők illetve az intézményvezető ad tájékoztatást.

Pusztamagyaród, 2021. március 12.

                                                                                              Kozma Andrea /intézményvezető

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Katolikus Egyház és a Szombathelyi Egyházmegye Hitoktatási Szervezete részéről a hit- és erkölcstanoktatásról szóló tájékoztató anyagokat az alábbiakban érik el.

 

- videó:  https://www.youtube.com/watch?v=djCPg1H5F4Y&feature=youtu.be

- plakát és püspöki levél a szülőkhöz: csatolmányban

Pályázatok