Szerkezeti változás - 2020. szeptember

Változások az intézményben – 2020. szeptember 01.

Kivonat a Szakmai Alapdokumentumból:

1. Intézmény megnevezései

1.1. Hivatalos neve                Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhely:                        8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.

            2.1.1. telephelye:       8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 8.

....

A telephelyi szerkezet a működésben, a felelősséget érintően jelent alapvető változást az alábbiak szerint:

  • a telephelyen nincs önálló vezető
  • az intézmény működésének egészéért az intézményvezető illetve feladatok delegálásával az intézményvezető helyettes felel.
    • a vezetők telephelyen tartózkodása igazodik az áttanítói tevékenység miatti feladatvégzéshez, illetve egyedi esetben a helyzetnek megfelelően tartózkodnak az intézményegységben.
  • az iskolai tanévi Munkaterv az intézményegységek egészének a szakmai feladattervét tartalmazza.

Az együttműködésen alapuló, a problémákat segítően, konstruktívan megoldó munkakapcsolattal, az időbeli kommunikációval, megfelelő tájékoztatással az átmenti időszakban felmerülő nehézségeket, másságot kezelni tudjuk.

Pusztamagyaród, 2021. szeptember 01.                                                                                          Kozma Andrea/intézményvezető

Pályázatok