Felügyeleti igény

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a mai napon megjelent a Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről, amely - a 2021. március 05. napon megjelent EMMI határozattal ellentétben - rendelkezik a szülő, törvényes képviselő kérelmére a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

 

Kivonat a rendeletből:..

 

 

„1. § (1)   Az   óvodában   és   az   iskolában   –   a   védelmi   intézkedések   ideiglenes   szigorításáról   szóló   104/2021.   (III.   5.)   Korm.   rendelet   szerint   az   óvodákban   elrendelt   rendkívüli   szünet,   illetve   az   általános   iskolákban   bevezetett   tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

 

2. §  A   Kormány   –   tudva,   hogy   a   szülők   számára   a   koronavírus-világjárvány   harmadik   hulláma   elleni   védekezés   érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása  többlet  erőfeszítést,  újabb  megoldandó  feladatokat  jelent,  ugyanakkor  tekintettel  arra,  hogy  a  járvány  az  oktatási  intézményekben  is  terjed  –  felkéri  a  szülőket,  hogy  az  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti  gyermekfelügyeletet  csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel vegyék igénybe.

 

 

Kérem, szíveskedjenek a gyermekfelügyeleti igényüket jelezni!

 

2021. március 06.

 

Tisztelettel: Kozma Andrea /intézményvezető

Pályázatok

ESZA
ÖKOISKOLA
ERZSÉBET TÁBOROK
Petőfi 200