Beiskolázási körzetek - 2022/2023.

Beiskolázási körzetek - 2022/2023.

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola

8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.) OM azonosító: 037483

Beiskolázási körzete: Pusztamagyaród, Bucsuta, Szentliszló,

Bánokszentgyörgy, Oltárc, Várfölde*.

 

*Bánokszentgyörgy, Oltárc, Várfölde települések tanulóinak számára, amennyiben a Bánokszentgyörgyi telephelyen valamely évfolyam létszáma nem éri el az osztály indításához szükséges minimális létszámot

Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola bánokszentgyörgyi telephelye

8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 8.; OM azonosító: 037483

Beiskolázási körzete: Bánokszentgyörgy, Oltárc, Várfölde.

 

NEMZETISÉGI OKTATÁS: magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi oktatás-nevelés

 

„A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt — ha a felvételi követelményeknek megfelel — a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.” — a nemzetiség nyelvén is tanító általános iskolák számára — e tekintetben — körzethatár nem került meghatározásra.

Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás - a nemzetiségi nevelésről külön hírben lehet olvasni!:

  • Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola (8895 Pusztamagyaród, Fő út 16.)   
  • Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Altalános Iskola - bánokszentgyörgyi telephelye (8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 8.)

MELLÉKLET:

  • Nagykanizsai Tankerületi Központ TK/183/00199-66/2022. számú határozata Körzethatár 2022-2023 állomány

 Pusztamagyaród, 2022. 03. 22.

                                                                                                       Kozma Andrea

                                                                                                       intézményvezető

Pályázatok